แกะสูตรไก่บอนชอน พร้อมอัตราส่วน! ก็ชิ้งแคนคุ๊กขี้เกียจไปต่อคิวนินา ทำกินเองง่ายจะตาย ประหยัดก่าแยะ!

ไก่ทอดบอนชอนสูตรชิ้งแคนคุ๊กอร่อยคักๆ อร่อยไม่บันยะบันยัง อร่อยจิมๆ ^___^/
LINE it!
LINE it!