ข้าวไข่ข้นแฮม

Egg Chiffon with Ham on Rice
LINE it!
LINE it!