ปลาดอรี่ทอดกระเทียม

Deep Fried Dory Topped with Crispy Garlic

LINE it!
LINE it!